x

optimale ervaring

Als u optimaal van onze website wilt genieten, raden we u aan uw browser bij te werken naar de meest recente versie.
chrome mf ie
Inloggen
Leden NU’91 stemmen in met cao VVT
De leden van NU’91 hebben zich middels een ledenraadpleging uitgesproken over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-vvt. 70% van de leden heeft aangegeven in te stemmen met het bereikte resultaat.
In de ledenraadpleging is verder naar voren gekomen dat er nog het nodige werk ligt.
Vooral de concrete uitwerking van de afspraken rondom verlofsparen, vaste contracten , het recht om op basis van contracturen te kunnen worden ingezet, naleving en het vervroegd met pensioen vragen om veel aandacht.

De komende periode zijn dat voor NU’91 dan ook de grootste prioriteiten in de gesprekken die wij met collega bonden en werkgevers hebben over de uitwerking van de gemaakte afspraken.

Met dit bereikte resultaat zal er een verhoging van de eindejaarsuitkering zijn en twee structurele loonsverhogingen.
Naast salarisafspraken kent het onderhandelaarsresultaat afspraken over inzetbaarheid in roosters, meer vaste contracten, ruimere verlof spaarregeling en de mogelijkheid om met 45 dienstjaren vervroegd met pensioen te kunnen.